PROTOCOL D’HIGIENE PELS ALUMNES DE CONTRAJAZZ

 

Sin título-2

 

Requisits mínims per assistir al centre:

 • Absència de simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós
 • No convivents o contacte amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors

 

MESURES D’HIGIENE 

 1. Abans de l’inici de l’activitat es realitzarà una desinfeccio del centre per garantir la seguretat
 2. Es reforçarà el servei de neteja i es desinfectaran superficies susceptibles (mostrador, poms, equips…)
 3. S’elimininaran aquells objectes més propensos al contacte (revistes, objectes, flyers…)
 4. Es ventilaran els espais de forma regular, abans i després de la classe
 5. Per contactar amb la secretaria de l’escola és preferible trucar, enviar un whatsapp, enviar un mail…evitant la presència física a l’escola

 

PROTOCOL D’ACCÉS AL CENTRE

 1. És obligatori l’ús de la mascareta per accedir al centre
 2. És obligatori l’ús del gel hidroalcohòlic tant a l’entrar com al sortir de l’escola
 3. Es mantindrà la distància social de 2m si hi ha altres persones dins del centre

No es permetrà l’accés a acompanyats o familiars dels alumnes ni es permetrà la permanència dins del centre com a sala d’espera

No es permetrà l’accés al centre abans de l’hora de la classe, per evitar aglomeracions d’entrada i sortida d’alumnes

 

PROTOCOL D’ACCÉS A LES AULES

 1. S’hauran de dipositar les sabates en una bossa de plàstic i deixar-les en un lloc específic de l’escola
 2. L’ús de la mascareta dins de l’aula serà opcional, sempre que es respecti la distància de seguretat de 2m
 3. Les classes acabaran entre 5′ i 10′ abans per ventilar i desinfectar la superfície, barres, equips…..
 4. Abans i després de cada classe es necessari desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic com a mesura d’higiene per evitar els contagis

 

A MESURA QUE S’APROVIN NOUS PROTOCOLS, S’ANIRAN MODIFICANT I ACTUALITZANT LES MESURES

 

 

Leave a Reply